PepCCatala.html
SinopsisCavcat-ino.html
Fitxa ArtísticaCavcatfitart.html
VídeosCavcatvid.html
Fitxa Tècnica
FotosCavcatfo.html
Contactemailto:pepc@pepc.eu?subject=

  EL CAVALLER I ELS MÚSICS DE PALAU

 

Aquest espectacle es pot oferir a qualsevol lloc que tingui

bona acústica, ja sigui un teatre, un castell, un claustre,

una plaça, un auditori, etc. ...

Aquest espectacle es ideal per fer en un castell d'època, etc ...

sempre que ofereixi les condicions suficients d'acústica, de

visibilitat i de serveis per el públic.

 

 Escena ideal: 8m x 6m;escena mínima: 6m x 4m
5 cadires "de Palau " per als músics.
5 pupitres negres per músics, amb llum incorporada
1 projector vídeo 1700/3500 lúmens + 1 reproductor DVD
1 pantalla de projecció (ideal: un retroprojector)
Assistència tècnica per a l'espectacle:
1 assistent + 1 tècnic llums i DVD
Llums: 6 tipus de PC 1.000W 6 PER 64 1.000W


FITXA TÈCNICA

Foto : Enric Climenthttp://www.enriccliment.com/